// x
KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN GEREĞİNCE MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi internet mağazası yolu da dahil kendisi ile satış sözleşmesi kuran tüketicilerin isim, soyisim, TC. kimlik numarası, adres ve telefonu, satış sözleşmesinin ifası, yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme, işlem yapan / yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, ürün teslimi(ürünün ulaştırılması için tüketicinin bildirmiş olduğu adres bilgisini nakliye hizmeti veren şirketimizle sözleşmeli çalışan 3. Kişiye teslim etmektedir) ve iletişim için adres bilgilerini kaydetmek,  sözleşme ile tüketicilere sağlanan hakların temini için işlemektedir.

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi internet sitesi tüketicilerinin güvenli hizmet almaları için Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşmeli çalışan (yada bünyesinde çalışan) ile Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına ve hesabına işletilmektedir.

Tüketici verileri Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de eş zamanlı yurt içinde tutulmaktadır.

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tüketici verilerinin haklarını güvence altına almak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almıştır.

Çerez Uygulaması

www.kablocu.com.tr sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif  türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler  ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini  ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve  mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her  zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, düzenlenen kampanyalarla ilgili bilgi almak isteyen tüketicilerin verdikleri izin ve tercih ettikleri iletişim yöntemi çerçevesinde tanıtıcı mesaj, mail vs. göndermektedir. Bu iletilerin tüketicilere gönderimini sağlamak amacıyla tüketicilerin konu ile ilgili olarak Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi‘ne aktardıkları iletişim bilgisini ileti hizmeti ve veren ve Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşmeli çalışan 3. Kişiye teslim etmektedir.

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, veri aktarımının zorunlu olduğu hallerde üçüncü kişilerin kişisel verilerin korunması hakkındaki mevzuata uygun davranması için bütün hukuki ve idari tedbirleri almaktadır. Güncel veri politikasında verilerin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yukarıda belirtilen amaçlar dışında kişisel veri işlemez.

Müşteri verileri Kablocu E-ticaret Kablo Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin idari organizasyonunda yetkili kişiler tarafından işlenir.

Müşteri verileri yukarıdaki amaçlar doğrultusunda satış sözleşmesinden itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Kişisel verilerin saklanmasından imhasına kadar, Kişisel verilerin korunması mevzuatı ile veri öznelerine tanınan hakların, veri güvenliğinin özel yaşamın gizliliğinin ihlal edilmemesini temin eder. Bu konuda gerekli idari ve hukuki tedbirleri alır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmağını öğrenme, yurt içinde yurt dışında verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilen yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme, veri işlenmesini gerektirecek sebeplerin ortadan kalkması halinde verinin silinmesi yada yok edilmesini talep etme, düzeltme yada silme yapıldı ise bu bilginin veri aktarılan 3. Kişiye bildirilmesini isteme, işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

      KVKK 13/1 gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için talebinizi firmamıza yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit eden gerekli bilgiler ile KVKK nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamanızı içeren talebinizi www.kablocu.com.r adresindeki formu doldurarak Ostim OSB Mahallesi 1202. Cadde No:15/D adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.